Ders Tanımları

Kredi

Bir dersin kredisi dersin haftalık saatidir. Örneğin, haftada iki saat olan bir dersin kredisi iki, haftada üç saat olan bir dersin kredisi üçtür. Öğrenciler dört yıllık öğrenimlerinin sonunda mezun olabilmek için belli sayıda krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için bu sayı 138’dir. Her dönem alınacak kredi sayısı değişiklik gösterebilir. Bölümün lisans programında, her dönem alınması gereken kredi miktarını görebilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölümün dersleri TDE kodludur. Lisans programımızda ayrıca diğer bölümlerle birlikte alınan ve farklı kodlara sahip ortak dersler de bulunmaktadır.

Seçmeli Dersler

Bölümümüzde üçüncü yarıyıldan itibaren her öğrencinin her dönem 2 Seçmeli Ders (10 AKTS/4 UK) alması gerekmektedir. Tüm seçmeli derslerin AKTS’si 5, Ulusal Kredisi 2’dir. Her yarıyılın Seçmeli Dersler grubu farklıdır ve müfredatta hangi dönem hangi seçmeli derslerin alınabileceği belirtilmektedir. Bu gruptan açılacak dersler arasından öğrenciler, ilgilerine göre iki dersi seçip almalıdır. Bir öğrencinin mezun olana dek toplam 12 Seçmeli Ders (60 AKTS/24 Ulusal Kredi) almış olması beklenmektedir.

Önkoşullu Dersler

Bölümümüzde verilen bazı dersler içerik yönünden daha önce alınması gereken bir dersin devamı niteliğindedir. Daha önce alınması gereken ve temel ders niteliği gösteren söz konusu bu dersler tamamlanmadan sonraki dönemlerde devam niteliği gösteren dersin başarıyla tamamlanması mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, ön bilgi gerektiren bu derslerin anlaşılabilmesi ve bu derslerde başarı oranının yükseltilebilmesi için bazı dersleri önceden almak koşulu getirilmiştir. Ek olarak, bazı dersler önkoşul gerektirdiği hâlde öğrencilerin ders seçimini kolaylaştırmak ve bazı durumlarda öğrencinin mezuniyetini geciktirmemek için önkoşul koyulmamıştır ancak bu durum dikkate alınarak devam niteliğinde olan derslerin kod sıralamasına uygun bir biçimde alınmasına dikkat edilmelidir.

Önkoşul dersleri 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla kayıtlanacak öğrenciler için geçerli olacaktır. 2019-2020, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı kayıtlı mevcut öğrenciler içinse önkoşul derslerine ilişkin Senato kararının yürürlüğe girdiği tarihten iki yarıyıl sonra, 2021-2022 Güz döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

*Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 13-(3) Ön koşul/eş koşul sağlama şartı en az DC’dir. Ön koşul veya eş koşullu olarak belirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (GB) şartı aranır.

01 Temmuz 2020