Öğrenci

Lisans Programı
  Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programını indirmek için tıklayınız
Ders Tanımları
Kredi Bir dersin kredisi dersin haftalık saatidir. Örneğin, haftada iki saat olan bir dersin kredisi iki, haftada üç saat olan bir dersin kredisi üçtür. Öğrenciler dört yıllık öğrenimlerinin sonunda mezun olabilmek için belli sayıda krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için bu sayı 138’dir. Her dönem alınacak...
Lisans Programı Ders İçerikleri
Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı ders içeriklerini imzalı ve kaşeli şekilde indirmek için tıklayınız
Çift Anadal Programı
Samsun Üniversitesi’nde, bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına “Çift Anadal” Programı (ÇAP) denir. Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılının başında, ÇAP’a başvurduğu döneme kadar birinci anadal programında ders planındaki tüm dersleri almış...
Öğrenci Değişim Programları
Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz gerekli şartları taşıdığı takdirde bu programlara başvurabilir, bir dönem veya iki dönemlerini Avrupa üniversitelerinde eğitim görerek tamamlayabilirler. Erasmus ve Erasmus programına başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Samsun Üniversitesi Erasmus Ofisi’nden öğrenilebilir. Erasmus başvuru şartları ile ilgili bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Erasmus uygulama el kitabına buradan erişilebilirsiniz....
Akademik Danışmanlık
Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği‘ne göre her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Danışman ayrıca öğrenciye, üniversite...