Öğrenci

Ders İçerikleri
YDİ 101 / YABANCI DİL I*** Sınıf/Yarıyıl: 1/1 Kredi/AKTS: 2/2 Ön koşul: Ön koşul yok Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır. YDİ 102 / YABANCI DİL II*** Sınıf/Yarıyıl: 1/2 Kredi/AKTS: 2/2 Ön koşul:...
Lisans Programı
  Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programını indirmek için tıklayınız.
Ders Tanımları
Kredi Bir dersin kredisi dersin haftalık saatidir. Örneğin, haftada iki saat olan bir dersin kredisi iki, haftada üç saat olan bir dersin kredisi üçtür. Öğrenciler dört yıllık öğrenimlerinin sonunda mezun olabilmek için belli sayıda krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için bu sayı 138’dir. Her dönem alınacak...
Çift Anadal Programı
Samsun Üniversitesi’nde, bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına “Çift Anadal” Programı (ÇAP) denir. Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılının başında, ÇAP’a başvurduğu döneme kadar birinci anadal programında ders planındaki tüm dersleri almış...
Öğrenci Değişim Programları
Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz gerekli şartları taşıdığı takdirde bu programlara başvurabilir, bir dönem veya iki dönemlerini Avrupa üniversitelerinde eğitim görerek tamamlayabilirler. Erasmus ve Erasmus programına başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Samsun Üniversitesi Erasmus Ofisi’nden öğrenilebilir. Erasmus başvuru şartları ile ilgili bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Erasmus uygulama el kitabına buradan erişilebilirsiniz....