Öğrenci

Ders İçerikleri
YDİ 101 / YABANCI DİL I*** Sınıf/Yarıyıl: 1/1 Kredi/AKTS: 2/2 Ön koşul: Ön koşul yok Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır. YDİ 102 / YABANCI DİL II*** Sınıf/Yarıyıl: 1/2 Kredi/AKTS: 2/2 Ön koşul:...
Lisans Programı
Lisans programımız, mezun olan öğrencimizin aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmasını amaçlamaktadır: 1. Türk dili ve edebiyatındaki dönemleri ve akımları, edebi türlerin ve bireysel metinlerin tarihsel gelişimlerini bilir; ayrıca çeşitli dilsel ve edebi durumlara ait belirleyici olgular hakkında da bilgi sahibidir. 2. Türk edebiyatına ilişkin araştırma kabiliyeti kazanarak, bir...
Çift Anadal Programı
Samsun Üniversitesi’nde, bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına “Çift Anadal” Programı (ÇAP) denir. Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılının başında, ÇAP’a başvurduğu döneme kadar birinci anadal programında ders planındaki tüm dersleri almış...
Öğrenci Değişim Programları
Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz gerekli şartları taşıdığı takdirde bu programlara başvurabilir, bir dönem veya iki dönemlerini Avrupa üniversitelerinde eğitim görerek tamamlayabilirler. Erasmus ve Erasmus programına başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Samsun Üniversitesi Erasmus Ofisi’nden öğrenilebilir. Erasmus başvuru şartları ile ilgili bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Erasmus uygulama el kitabına buradan erişilebilirsiniz....

Aday Öğrenci

Canlı Destek