Akademik Kadro

Servet Gündoğdu
Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Müdür, Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim: Ph.D 2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Poetika tarihi ve teorisi; modern Türk şiiri; edebiyat teorileri ve hermenötik; özgünlük teorileri; edebiyatta zaman; edebiyatın tanıklığı; Tanzimat edebiyatı ve sanat tecrübesi. Halihazırda araştırma projeleri arasında edebî tecrübe kavramı… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1524
Ofis Saati: Salı 11.00-12.00 (Zoom adresi)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Neslihan Çelik
Bölüm Başkan Yardımcısı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

EğitimPh.D 2019, Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eski Türk Dili (Köktürk ve Uygur Harfli Metinler); Orta Türkçe (Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Doğu Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi)… Devamını oku ➤ 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A224-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Cuma 14.00-15.00 (Zoom adresi

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Mustafa Uğur Karadeniz
Dr. Öğretim Üyesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  

Dekan Yardımcısı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Eğitim: Ph.D 2018, Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klasik Türk edebiyatı, poetika, estetik, sanat ve mimarî, İslam sanatları estetiği, Osmanlı şiir ve mimarîsi, klasik Osmanlı düşüncesi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1503
Ofis Saati: Çarşamba 15.00-16.00 (Zoom adresi)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Ahmet Keskin
Doç. Dr., Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Müdür, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim: Ph.D 2018, Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Abdal kültür geleneği ve müziği, folklor türleri ve çağdaş teoriler, folklor ve disiplinlerarasılık, geleneksel dünya görüşü, halk felsefesi ve düşüncesi, halk anlatıları ve halk anlatıbilimi, halk kültürü ve medya, halk inançları ve halk sufizmi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B219-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1537
Ofis Saati: Perşembe 14.00-15.00 (Zoom adresi)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Kaan Kurt
Araştırma Görevlisi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Boğaziçi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Metinlerarasılık, medyalararasılık, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat teorileri, sosyalist gerçekçilik… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Çarşamba 11.00-12.00 (Zoom adresi

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Yurdagül Aydın Üngör
Araştırma Görevlisi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Marmara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Köktürkçe, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Doğu Türkçesi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B202
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Perşembe 11.00-12.00 (Zoom adresi)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV