Akademik Kadro

Ahmet Keskin
Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr., Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2018, Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Abdal kültür geleneği ve müziği, folklor türleri ve çağdaş teoriler, folklor ve disiplinlerarasılık, geleneksel dünya görüşü, halk felsefesi ve düşüncesi, halk anlatıları ve halk anlatıbilimi, halk kültürü ve medya, halk inançları ve halk sufizmi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B219-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1537
Ofis Saati: Salı 13.30-15.30

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Neslihan Çelik
Bölüm Başkan Yardımcısı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

EğitimPh.D 2019, Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eski Türk Dili (Köktürk ve Uygur Harfli Metinler); Orta Türkçe (Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Doğu Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi)… Devamını oku ➤ 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A224-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1564
Ofis Saati: Perşembe 13.00-15.00

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Mustafa Uğur Karadeniz
Doç. Dr., Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  

Dekan Yardımcısı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Eğitim: Ph.D 2018, Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klasik Türk edebiyatı, poetika, estetik, sanat ve mimarî, İslam sanatları estetiği, Osmanlı şiir ve mimarîsi, klasik Osmanlı düşüncesi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1503
Ofis Saati: Çarşamba 15.00-17.00 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Erkan Hirik

Bölüm Başkan Yardımcısı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr., Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2014, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları:Morfoloji, semantik, işlevsel dilbilgisi, dilbilimsel Türkoloji, dil ve kültür ilişkileri… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A410
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1548
Ofis Saati: Salı 13.00-15.00 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Seçil Hirik
Doç. Dr., Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Müdür, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim: Ph.D 2014, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları: Söz dizimi, dilbilim teorileri, kiplikler, istem, söz edimleri, derin yapı analizi, söylem çözümlemesi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A406
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1527
Ofis Saati: Perşembe 10.00-12.00

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Günil Özlem Ayaydın Cebe

Doç. Dr., Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2009, Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatı, basılı kültür, edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihi, çağdaş Türk romanı ve öyküsDevamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055

Ofis Saati:

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Mustafa Altuğ Yayla
Dr. Öğretim Üyesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2021, Hamburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Modern öncesi Osmanlı anlatı ve okuma kültürü; yazma eser çalışmaları, anlatı eserler (mesneviler, hikayeler, tarihler, menkıbeler… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 
Ofis Saati:

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Servet Gündoğdu
Dr. Öğretim Üyesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Poetika tarihi ve teorisi; modern Türk şiiri; edebiyat teorileri ve hermenötik; özgünlük teorileri; edebiyatta zaman; edebiyatın tanıklığı; Tanzimat edebiyatı ve sanat tecrübesi. Halihazırda araştırma projeleri arasında edebî tecrübe kavramı… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1524
Ofis Saati: İzinli 2021-2022

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Kaan Kurt
Araştırma Görevlisi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Boğaziçi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Metinlerarasılık, medyalararasılık, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat teorileri, sosyalist gerçekçilik… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570
Ofis Saati: Pazartesi 13.00-15.00

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Yurdagül Aydın Üngör
Araştırma Görevlisi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Marmara Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Köktürkçe, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Doğu Türkçesi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570
Ofis Saati: Salı 14.00-16.00 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Esra Nur Akbulak
Araştırma Görevlisi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Boğaziçi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Modernist edebiyat, 1950 kuşağı edebiyatı, tanıklık edebiyatı, Osmanlı kadın yazını… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570

Ofis Saati: Çarşamba 13.00-15.00

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Betül Mırık                                                                                                                  Araştırma Görevlisi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Türk Dili Tarihi, Köktürkçe, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi… Devamını oku

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B218
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1570

Ofis Saati:

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV