Yönetim

Ahmet Keskin
Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr., Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2018, Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Abdal kültür geleneği ve müziği, folklor türleri ve çağdaş teoriler, folklor ve disiplinlerarasılık, geleneksel dünya görüşü, halk felsefesi ve düşüncesi, halk anlatıları ve halk anlatıbilimi, halk kültürü ve medya, halk inançları ve halk sufizmi… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B219-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1537
Ofis Saati: Salı 13.30-15.30 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Erkan Hirik
Bölüm Başkan Yardımcısı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr., Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2014, Kırıkkale Üniversitesi                                                                                                                                                                     

Araştırma Alanları:Morfoloji, semantik, işlevsel dilbilgisi, dilbilimsel Türkoloji, dil ve kültür ilişkileri… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A410
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1548
Ofis Saati: Salı 13.00-15.00 

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Neslihan Çelik
Bölüm Başkan Yardımcısı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Marmara Üniversitesi         

Araştırma Alanları: Eski Türk Dili (Köktürk ve Uygur Harfli Metinler); Orta Türkçe (Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Doğu Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi)… Devamını oku ➤

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A224-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1564
Ofis Saati: Perşembe 13.00-15.00

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Fatih Gör
Bölüm Sekreteri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eğitim: Anadolu Üniversitesi

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A213
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1511