Genel Bilgiler

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne hoş geldiniz!

Bir dil hadisesi olan edebiyat tüm bilgi ve tecrübelerin kaynadığı en kalıcı ve evrensel söz söyleme formudur. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sorumluluğu Türk dili ve edebiyatının tarihsel ve teorik düzlemde analizi olduğu kadar kalıcı ve evrensel olanın karşısında geçici ve bireysel olan insanın varoluş durumunu dil bağlamında yorumlamaya çalışmaktır.

Bu perspektifle bölümümüzde eğitim alacak öğrenciler eğitilecek pasif kimseler olarak görülmez. Aynı şekilde öğretim üyeleri de dersin tek başına öğreticisi değildir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler edebiyatın ve dilin ne olduğu veya olması gerektiği sorusu üzerine girişilecek özgür, eleştirel ve oyunsal bir diyaloğun muhataplarıdır. Dolayısıyla her bir öğrenci edebiyatın anlamını bu oyunsal diyalog sürecinde belirleyecek, şekillendirecek, böylece daha şimdiden kalıcı ve evrensel söze temas eden bir birey olarak görülür.

Bu oyun öğrenciye bir yandan Türk dili ve edebiyatını açık-uçlu olarak yeniden-yorumlama imkânını verirken öte yandan Türk dili ve edebiyatının geleceği hususunda yüzleşme etiği bağlamında sorumluluk üstlenmeye ve daima çoğulcu perspektifle farklı kültürlerin dil ve edebiyatlarını karşılaştırmalı bilinçle dikkate almaya davet eder.

Edebiyat doğası gereği söylenmemiş sözü arama sanatı olduğundan içinde yaşadığımız özgünlük ve inovasyon çağı için hayati bir öneme sahiptir. Bu bakımdan klasik bilimselci düşünce temelinde edebiyat basitçe objektif bir bilgi konusu olarak değil, bilim ve yaratıcı düşünce arasındaki ilişkinin canlılığına imkân veren disiplinler-arası bir söylem formu olarak ele alınır. Böylece Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, tarihsel ve edebi derinliği yüksek Türk kültürü üzerine özgür ve eleştirel düşünce üretebilen, bizatihi kendi yaratıcı ve bilimsel üretimleriyle Türk kültürünü yaşatmayı ve şekillendirmeyi sürdürdüğünün bilincinde olan genç edebiyat araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzden mezun olunduğunda gerekli sertifikalar alınarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî ve özel okullarda branş öğretmenliği, yabancı dil olarak Türkçe öğretmenliği yapılabilir. Türkiye ve dünya üniversitelerinin ilgili bölümlerinde Türk Dili dersleri vermek üzere öğretim görevlisi kadrosunda çalışılabilir.

Ayrıca bölümümüzde dört yıl içerisinde alınacak zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı okuma, sistemli araştırma ve sunum yapabilme, sözlü ve yazılı iletişim gerçekleştirebilme becerileri geliştirilecektir. Bu kabiliyetlerle kitap, gazete ve dergi gibi matbu yayıncılık ile radyo, televizyon ve internet gibi dijital yayıncılık dünyasında metin yazarı, editör, yayıncı, düzeltmen, programcı vb. pozisyonlarda iş imkânına sahip olunabilmektedir. Bunlarla beraber kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik, sahaflık; reklamcılık ve turizm rehberliği; halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve iletişim danışmanlığı gibi alanlarda görev alınabilmektedir.

Aday Öğrenci

Canlı Destek