Akademik Danışmanlık

Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre, ilgili bölümdeki her öğrenci için bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi eğitimi boyunca takip eder ve öğrencinin devam ettiği program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hakkında tavsiyelerde bulunur. Ayrıca danışman öğrenciye üniversite politikası, kuralları, üniversitedeki açık programlar, kariyer fırsatları gibi konularda rehberlik eder. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptıran öğrencilerin akademik danışmanlığı Erkan HİRİK, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanlığı Neslihan ÇELİK ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanlığı Seçil HİRİK tarafından yürütülmektedir.