Akademik Danışmanlık

Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre, ilgili bölümdeki her öğrenci için bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi eğitimi boyunca takip eder ve öğrencinin devam ettiği program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hakkında tavsiyelerde bulunur. Ayrıca danışman öğrenciye üniversite politikası, kuralları, üniversitedeki açık programlar, kariyer fırsatları gibi konularda rehberlik eder. Aşağıdaki tabloda 2023-2024 eğitim öğretim döneminde sınıflara göre bölümümüzdeki danışman hocaların listesi verilmiştir.

Aday Öğrenci

Canlı Destek