Akademik Danışmanlık

Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği‘ne göre her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Danışman ayrıca öğrenciye, üniversite politikası, kuralları, üniversitede açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları gibi konularda da rehberlik eder.

Akademik danışmanlık Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde kayıt yaptıran öğrencilere Doç. Dr. Ahmet KESKİN, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde kayıt yaptıran öğrencilere ise Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇELİK tarafından yürütülmektedir.

01 Temmuz 2020