Yüksek Lisans Başvurularımız Başladı

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2021/2022 Bahar Yarıyılı için yüksek lisans başvurularını kabul edecektir. Başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgi ve başvuru adresi bu linkte yer almaktadır.

2021/2022 Bahar Yarıyılı İçin Başvuru Aralığı: 27 Aralık 2021 – 5 Ocak 2022

BAŞVURU KOŞULLARI VE BİLGİLERİ

Yazılı ve Sözlü Bilim Sınavı: 11 Ocak 2022, 11:00. (Alana dair hakimiyetin ölçüldüğü yazılı ve sözlü bilim sınavı aynı gün gerçekleştirilecektir.)

Kontenjan: 10 (Yalnızca Alan içi. Alan içi kabul edilen bölümler şu şekildedir: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halkbilimi ve Halkbilim)

ALES: Başvuru için asgari 55 puan şartı bulunmaktadır.

Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/E-Devlet Mezuniyet Çıktısı

Onaylı Lisans Transkripti

Öğrenci Belgesi (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci için)

Vesikalık fotoğraf

Niyet Mektubu (Neden Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün seçildiği, hangi anabilim dalında yüksek lisans yapılmak istendiği ve yüksek lisans tezinde hangi konuda çalışılmak istendiğinin açıklandığı 400-500 kelimelik metnin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte yüklenmesi zorunludur.)

Bölümümüz yüksek lisans programına dair ayrıntılı bilgi almak için [email protected] adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

23 Aralık 2021