Henüz söylemediğin söz Samsun’da seni bekliyor!

2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan ilk bölümlerden birisidir.

Bölümümüzün eğitim kurgusu Türk dilinin formel ve semantik yapısı, işleyişi ve tarihsel dönüşümleri ile şiir ve nesir türünde metinlerin üretimi, yapısı ve alımlanışıyla ilgili teorik sorulara mümkün ölçüde cevapların arandığı zorunlu ve seçmeli derslerle şekillenmektedir. Edebiyat Teorileri ve Hermenötik, Dil Teorileri, Modern Türk Edebiyatında Özerkleşme, Klasik Türk Edebiyatının Kökenleri, Tasavvuf Edebiyatı, Türkçenin Söz Dizimi ve Anlam Bilimi gibi derslerle hangi metnin hangi durumda hangi okuma yöntemleriyle okunması gerektiğini, metinlerin zamansal ve tarihsel konumlarını, kültürel kökenlerini yapısal ve semantik düzeyde kavramayı; metinsel yapıları, etkileri ve farklı iletişimsel olguları kavramsallaştırabilme ve tasnif edebilmeyi amaçlarken öte yandan ortaya çıkan yeni dilsel-edebi olgular ve olaylar hakkında nasıl ikna edici ve geçerli açıklamalar üretebileceği hakkında fikir verir.

Böylece bölümümüz, öğrencilerin yeni toplumsal, siyasi, ahlaki, dini, sosyolojik, psikolojik, kültürel, estetik ve felsefi dönüşümler ve meydan okumalarla ilgili disiplinlerarası bağlantılar kurmasına imkân verebilecek çeşitliliği dikkate alarak şekillenmektedir. Bu çeşitlilik üretilen özgün yorumların ve geliştirilen perspektiflerin, kültürlerin sürekli artan birbirine bağlılığının farkında olarak karşılaştırmalı düzlemde farklı kültürlerin dil ve edebiyatlarına uygulayabilmesine imkân verecektir.

Çift Diploma, Erasmus ve Sosyal Medya Hesaplarımız

Bölümün Tarih bölümüyle ÇAP (Çift Anadal Protokolü) anlaşması vardır. Söz konusu protokol 2020 Kasım ayı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Diğer bölümlerle protokol çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemizdeki diğer bölümlerle işbirliğini “disiplinlerarası” yaklaşımımız gereği önemsiyoruz.

Bölümün ilk Erasmus anlaşması Bulgaristan’dan Konstantin Preslavsky University of Shumen ile yapılmıştır. Bu anlaşmaların sayısı giderek artırılarak öğrencilere farklı kültürleri tanıma ve tecrübeler edinme imkanı sağlanacaktır. Bölümün İngilizce ve Lehçe web siteleri 2020 yılının Ağustos ayında yayına girmiştir. Güncel faaliyetlerimiz Türkçe web sitemizde olduğu kadar bu dillerde de duyurulmaktadır. Bölümümüzün evrensele seslenme hedefi açısından buna özel bir önem atfediyoruz. Günümüz iletişim araçlarını da dikkate aldığımızdan resmî sosyal medya hesaplarımız mevcuttur. Twitter hesabımız 2019’un Eylül ayında, Instagram hesabımız 2020 yılının Ağustos ayında, YouTube kanalımız ise 2020 yılının Kasım ayında açılmıştır. Bu kanallardan edebiyat dünyasına dair haberlerin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz akademik etkinlikleri de duyuruyor, öğretim üyelerimizin yayınlarını ve kazandıkları başarıları edebiyat kamusuyla paylaşıyoruz. Adam Mickiewicz University öğrencisi Daria Stenzel, Erasmus kapsamında bölümümüze gelen uluslararası ilk stajyerdir. Stenzel, 23 Eylül 2020 tarihinde “Sınırda Buluşmalar” adlı etkinliğimizin ilk konuşmacısı olarak Türkiye’de Polonyalı Bir Şair: Adam Mickiewicz adlı sunumunu yaparak stajını tamamlamıştır.

 

12 Ağustos 2021