Servet Gündoğdu

Servet Gündoğdu
Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 
Müdür, Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Araştırma Alanları: Poetika tarihi ve teorisi; modern Türk şiiri; edebiyat teorileri ve hermenötik; özgünlük teorileri; edebiyatta zaman; edebiyatın tanıklığı; Tanzimat edebiyatı ve sanat tecrübesi. Halihazırda araştırma projeleri arasında edebî tecrübe kavramı üzerinden Tanzimat devri edebiyatının dekonstrüksüyonu üzerine bir kitap bulunmaktadır.

Eğitim: Ph. D. 2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “Huzur ve Ulysses’te Derin Semantik Olarak Zaman Sorunu” (2012) adlı yüksek lisans ve “Şiirin Özgünlüğü Bağlamında Poetika Sorunu” (2018) adlı doktora tezlerini yazdı. Çağdaş Türkiye’de Muhafazakâr Sanat Sorunu: Perspektifler ve Diyaloglar (2013) ve Walter G. Andrews Kitabı: Osmanlı Şiiri İçin Bir Deniz Feneri (Atiye Gülfer Gündoğdu ile, 2019) yayımlanmış kitaplarıdır. “Hâmid’in Makber‘inde İfadeyi Bulma, Çelişki ve Olasılık Sorunu” (2017), “Tarihselciliğin ve Formalizmin Ötesinde Edebiyatın Tanıklığı” (2019), “Söylenmeyen Olarak Mitos: Metafor ve Teori” (2019), “Nesnelciliğin ve Öznelciliğin Ötesi: Edebiyatta Gösterge ve Oyun” (2020) ve Jean Grondin’in “Gadamer’in Umudu” (2019) makale, tebliğ ve tercümelerinden bazılarıdır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1524
Ofis Saati:

KİŞİSEL WEBSİTELERİ 
Servet Gündoğdu Academia Hesabı, YÖKSİS CV

 

01 Mayıs 2020